EmpowR: Gruppeforløb for piger

Gruppeforløb på Frederiksberg Hovedbibliotek starter d. 21. september.

Har du kendskab til en pige, der har brug for nogen at tale med, og som gerne vil være med i et styrkende fællesskab med andre piger?

EmpowR er et frivilligbaseret tilbud til piger i alderen 13-16 år, der i en periode har det svært og har brug for at blive en del af et styrkende fællesskab med jævnaldrende. 

Formålet med EmpowR er at give pigerne indsigt og redskaber til at forstå sig selv og andre, så de bliver bedre i stand til at håndtere de udfordringer, de møder i deres liv.

I gruppen kan de spejle sig i hinanden, støtte hinanden og etablere sociale relationer.

Læs mere på  EmpowR - et helt særligt fællesskab (girltalk.dk).  

Om forløbet

To frivillige fra GirlTalk mødes med 4-8 piger, 2 timer om ugen, 10 gange i alt.

Hver gruppegang har et tema, som pigerne selv er med til at bestemme.

Det kan være selvværd, præstationspres, venner, sociale medier, krop, ensomhed, mobning eller andre temaer, der optager pigerne.  

Vær med

EmpowR starter op på Frederiksberg Hovedbibliotek onsdag d. 21. september i tidsrummet 17-19.

Der vil inden forløbets opstart inviteres til en infosamtale onsdag d. 14. september. 

Direkte tilmelding: Tilmeld EmpowR (girltalk.dk).

EmpowR er gratis.