Foto: Oziel Gómez fra Pexels

Læsefællesskabet

Bibliotekets nye, ambitiøse læsekreds diskuterer og rækker ud til andre læsere.

Siden februar har biblioteket og Betty Nansen Teatret samarbejdet om en udvidet læsekreds om Selma Lagerlöfs roman "Kejseren af Portugalien" (1914). I et rammesat forløb, styret af bibliotekets formidlere, udreder en gruppe læsere den storslåede historie om Jan, Kattrinna og Klara Gulla.

Læser til læser

Læsefællesskabet producerer et Samtalepapir til brug for kommende Lagerlöf-læsere. Det skal støtte nye læsere i at tale om, perspektivere, forstå, og udfolde Lagerlöfs fortælling.

Kejserbiblioteket

Samtalepapirets indhold danner efterfølgende basis for en kurateret bogsamling - et Kejserbibliotek - som vil blive stillet til rådighed for bibliotekets gæster.

Kejserens logbog - tanker fra Læsefællesskabet

I logbogen kan du følge med i læsefællesskabets arbejde uge for uge. Bibliotekets litteraturformidler, Søren Langager Høgh, skriver om Læsefællesskabets mange idéer og diskussioner i processen med at udarbejde Samtalepapiret og Kejserbibliotket. Læs Kejserens logbog

Forløbet om Selma Lagerlöf laves i samarbejde med Betty Nansen Teatret og suppleres af podcasts, højtlæsning og bogposer til børnefamilier. Følg med på bibliotekets hjemmeside, Instagram og Facebook fra d. 6. april - 14. maj.

Tags