Foto: Oziel Gómez fra Pexels

Læsefællesskabet

Bibliotekets nye, ambitiøse læsekreds diskuterer og rækker ud til andre læsere.

Siden februar har biblioteket og Betty Nansen Teatret samarbejdet om en udvidet læsekreds om Selma Lagerlöfs roman "Kejseren af Portugalien" (1914). I et rammesat forløb, styret af bibliotekets formidlere, udreder en gruppe læsere den storslåede historie om Jan, Kattrinna og Klara Gulla.

Læser til læser: Samtalepapir

Læsefællesskabet har produceret et Samtalepapir til brug for kommende Lagerlöf-læsere. Det skal støtte nye læsere i at tale om, perspektivere, forstå, og udfolde Lagerlöfs fortælling. Læs mere om Samtalepapiret.

Kejserbiblioteket

Læsefællesskbet har fundet litteratur, som har referencer til "Kejseren af Portugalien". Det kan være emnemæssigt, tidsmæssigt eller tematisk. De udvlgte bøger danner en kurateret bogsamling - et Kejserbibliotek -  som  stilles til rådighed for Hovedbibliotekets gæster. Se mere om Kejserbiblioteket.

Kejserens logbog - tanker fra Læsefællesskabet

I logbogen kan du følge med i læsefællesskabets arbejde uge for uge. Bibliotekets litteraturformidler, Søren Langager Høgh, skriver om Læsefællesskabets mange idéer og diskussioner i processen med at udarbejde Samtalepapiret og Kejserbibliotket. Læs Kejserens logbog

Forløbet om Selma Lagerlöf laves i samarbejde med Betty Nansen Teatret og suppleres af podcasts, højtlæsning og bogposer til børnefamilier. Følg med på bibliotekets hjemmeside, Instagram og Facebook fra d. 6. april - 14. maj.

Tags