Kejser-kit - Et nystartet læsefællesskab på biblioteket har modtaget forskellige små opgaver i en pose sammen med romanen Kejseren af Portugalien

Kejserens logbog

05.05.21
Biblioteket Frederiksberg er sammen med Betty Nansen Teatret værter for et læsefællesskab, der læser og deler Selma Lagerlöfs roman Kejseren af Portugalien. Følg med i arbejdet uge for uge.

Henover forårsmånederne 2021 arbejder et læsefællesskab bestående af 16 frivillige Frederiksberg-læsere ihærdigt på at lave læseinspiration til dig. 

Læsefællesskabets medlemmer deler glæden ved bøger og oplevelsen af læsningens store værdi. Sammen med bibliotekets formidlere læser de Selma Lagerlöfs over 100 år gamle roman Kejseren af Portugalien (1914) om daglejeren Jan i Skrolycka og hans datter Klara Gulla, for hvem han vil gå helt ud over virkelighedens kant. 

Iagttagelser og udlægninger vil blive cirkuleret, og den enkelte deltager vil lade de andres blik bryde ind i egne forestillinger. Bibliotekets forhåbning er, at fællesskab og udveksling vil fungere som redskaber for en bedre og mere robust læsning af Selma Lagerlöfs mesterværk. 

  

"At forstå og anerkende hinandens virkelighed synes tit at være næsten umuligt, synes jeg."

- Janne, deltager i læsefællesskabet / Om Kejseren af Portugaliens refleksioner i vores verden

  

Som en integreret del af forløbet er læsefællesskabet inviteret til Betty Nansens opsætning af Kejseren af Portugalien, der er planlagt til at spille fra 9. april 2021 i Nicolai Fabers instruktion.

Læser-til-læser
Biblioteket sørger for, at læsefællesskabets arbejde bliver samlet i et "samtalepapir" fyldt med deltagernes refleksioner, overvejelser og forundring samt et "kejser-bibliotek" med bøger, der (udpeget af deltagerne) falder i forlængelse af Kejseren af Portugalien. Noget af det første der er blevet fremhævet er, hvordan forskellige opfattelser af virkeligheden og vores indbyrdes anerkendelse af dem, er et gennemgående tema i Kejseren af Portugalien.

Både "kejser-bibliotek" og "samtalepapir" er kurateret af læsere og henvendt til kommende læsere på Frederiksberg. På Biblioteket Frederiksberg tror vi på, at det er en effektiv vej til mere og større læseglæde.

Herunder kan du følge med i læsefællesskabets arbejde uge for uge frem mod præsentation i april og maj måned.
 

__________________________________________________________________________

5. maj 2021

I forbindelse med bibliotekets genåbning kan vi nu præsentere læsefællesskabets samtalepapir i bibliotekets udlånssal. Indholdet, som læsefællesskabet har produceret, er sat op af bibliotekets grafiker Mia Becktor, trykt på kraftigt papir, foldet og sat som et stort bogmærke i romanerne. Når du låner Selma Lagerlöfs roman har du en lille læseguide ved hånden, skabt af andre Lagerlöflæsere.

Det er blevet til seks nøje udvalgte scener spredt ud over forløbet i Kejseren af Portugalien. Hver scene har et tilhørende refleksionsspørgsmål, en udfordring, en henvendelse stilet mod kommende læsere af romanen.

- Et læsefællesskab har sammen med biblioteket skabt et samtalepapir til dig

Kejserbibliotek
Udover samtalepapiret har læsefællesskabet også sammensat et 'Kejserbibliotek'. I forlængelse af forløbets små opgaver og de indbyrdes samtaler har de storlæsende deltagere udpeget en række bøger, der sætter Kejseren af Portugalien og alt dens stof i perspektiv. Den kuraterede bogsamling består af nyt og gammelt, Lagerlöf og andre forfattere, dansk og internationalt, fiktion og non-fiktion, børnebøger og Bibelen. Og meget andet. Fællesnævneren for samlingen er, at alle bøger er udpeget af en frederiksberglæser, som har deltaget i læsefællesskabet.

- William Shakespeare og R.D. Laing har skrevet bøger, udvalgt til Kejserbiblioteket
 

Vi har været ude i bibliotekets store bogsamling og har samlet alle titlerne ind, og de ligger nu på et stort rundt bord i udlånssalen lige ved siden af kejserromanerne og samtalepapiret. 

Vi er på biblioteket rigtig glade for resultatet, og man kan se på de svindende bogstakke, at der er gang i udlånet og at tiltaget er blevet taget godt imod af bibliotekets gæster.

- Kejseren af Portugalien , Samtalepapir og Kejserbibliotek i udlånssalen

- mere info om samtalepapir her: fkb.dk/nyheder/inspiration/samtalepapir-har-du-proevet-flygte-fra-virkeligheden

- mere info om Kejsebibliotek her: fkb.dk/nyheder/inspiration/kejserbibliotek-til-dig

___________________________________________________________________________

14. april 2021

I forrige uge samledes læsefællesskabet til et videomøde for i fællesskab at finde frem til de budskaber, deltagerne ønsker at dele med kommende Kejser-læsere. Sidst men ikke mindst fik deltagerne sammen med bibliotekets formidlere formet det myldrende stof til forholdsvis simple og håndtérbare spørgsmål, henvendt direkte til andre læsere på Frederiksberg i 2021. 

Det blev til to intense timer foran skærmen, hvor Selma Lagerlöfs nænsomme og omsorgsfulde håndtering af karaktererne i Kejseren af Portugalien, gik igen i alle præsentationer og udvekslinger imellem deltagerne. 

Hovedpersonen Jan i Skrolycka er en tosse, et udskud, en galning, men man har som læser alligevel fuld sympati med ham, og forstår ham og hans situation. Han udstilles aldrig, og man kommer som læser helt i tvivl om han nu også er syg i sindet? Hvem skal dømme det? Det er Lagerlöfs store kunst - var læsefællesskabet enige om.

King Lear
Vi snakkede om hjerter i sorg og glæde, om ære, om at tage dogmatiske regler alvorligt i dag, om at følge sin intuition, om at lade kærligheden rumme det meste, om det flade sprog og den eventyrlige stil i Kejseren af Portugalien. Og om meget andet.

"Jeg har også tænkt på modsætningen mellem Jan og King Lear. De bliver begge sindssyge af savn. Men for King Lear er der jo tale om ulykker han selv har påført sig - hvilket vel ikke gør det mere behageligt for ham - hvor Jan møder det uundgåelige  - og møder det med stor kærlighed."

- Estrid, deltager i læsefællesskabet / Om Jan i Kejseren af Portugalien og King Lear i Shakespeares tragedie

En af deltagerne nævnte, at Selma Lagerlöf i et privat brev har nævnt at Kejsarn av Portugallien, som den svenske titel lyder, er inspireret af William Shakespeares store tragedie King Lear fra 1606 (se Anna-Karin Palm: Jäg vill sätta världen i rörelse, 2018). 

Tragedie - King Lear i modvind med sin døde datter Cordelia i armene. James Barry, 1786-1788

 

Det satte flere perspektiver i spil om forholdet mellem den martrede konge af Britannia, King Lear, og Jan i Skrolyckas megalomane forestillinger om sig selv som kejser. Begge bliver de ladt tilbage af deres døtre. Begge drives de til vanvid. Begge dør i bestræbelserne på at opretholde kærligheden. 

Men der også forskelle. Det mest fremtrædende er, at Shakespeare lander sin historie i tragediens totale desillusion, mens Selma Lagerlöf slutter med forløsning og en ny begyndelse for datteren Klara Gulla.

___________________________________________________________________________

9. april 2021

Alle deltagerne i læsefællesskabet har nu læst eller genlæst "Kejseren af Portugalien", og lige før Påske blev deltagerne inddelt i makkerpar. Hen over Påsken har disse makkerpar slået deres læsninger sammen og har løst en række små opgaver sammen. Nogle har skrevet sammen på mail, andre har talt i telefon og atter andre har mødtes på tomandshånd - bla. i solskinnet i Landbohøjskolens Have. Flere af deltagerne har meldt tilbage, at de slet ikke kunne stoppe igen og har haft intense samtaler på 2-3 timer. Det er netop dét god litteratur kan gøre.

Accept af hvad vi hver for sig magter - læsefællesskabet er inddelt i makkerpar, som har løst forskellige små opgaver på notatkort
 
Hvad har deltagerne snakket om? Makkerparrene har udvalgt en scene i "Kejseren af Portugalien", som de finder særligt prægnant og væsentlig. De har beskrevet scenen og givet et bud på, hvordan den skal udlægges og ikke mindst, hvad det er ved netop denne scene, som kunne være interessant, rørende, bevægende, udfordrende, inspirerende, motiverende ... for kommende læsere. 
 
De bedste scener 
Der er blevet peget på fødselsscenen i romanens start, hvor hovedpersonen Jan får sin lille datter i armene, og verden åbner sig. En anden scene, som har vagt fleres opmærksomhed er midt i romanen, hvor den lille pige nu er blevet en 18-årige kvinde. Klara Gulla står i sin røde silkekjole på en bjergtop og kigger ud over Värmland - ud i den store verden og fremtiden. Og bag hende står Jan og ser på datteren, der ser væk.
 
Endelig har ægteskabet mellem Jan og Kattrinna også optaget mange. Kattrinna elsker sin mand, drager omsorg for ham og skærmer ham imod den omkringliggende verdens fordærv selvom han ret beset er skingrende vanvittig. Den kærlighed er bevægende.

Næste skridt i læsefællesskabets arbejde er et fælles videomøde, hvor trådene skal samles til et samtalepapir.

Betty Nansen
Lige før Påske måtte Betty Nansen Teatret meddele, at Nicolai Fabers opsætning af "Kejseren af Portugalien" bliver aflyst pga. covid-19-restriktioner. Der står en næsten færdig teaterforestilling klar med kulisser, kostumer og musik, og planen er at teatret pakker det hele ned i en container, som så bliver åbnet igen i 2022 eller 2023. Vi må se.
 

___________________________________________________________________________

24. marts 2021

Corona-restriktioner og et nedlukket bibliotek har sat sit tydelige præg på afviklingen af kejser-læsefællesskabet. Deltagerne kan ikke - og kommer sikkert ikke til - at mødes rundt om et bord sådan som vi plejer at gøre.

Vi har gjort en dyd af nødvendigheden og skræddersyet et forløb, hvor deltagerne skal igennem tre faser. Først alene-læsning, så to-mands-udveksling og til sidst et fælles plenummøde foran computeren eller måske i Frederiksberg Have, hvis det bliver muligt. Altsammen for at få udfoldet grundstoffet i Selma Lagerlöfs værk, som forfatteren selv har kaldt skønhedslængsel og kærlig sympati for alle Guds skabninger.

                                                            

"det innersta av min varelse skulle vara där bizarrt och fantastiskt men också med stor skönhetslängtan och med känslig sympati för alla vår Herres skapede varelser"  

- Privat brev 25. nov. 1890* / En ung Selma Lagerlöf om alt det hun forestiller sig skal være i hendes forfatterskab

                                                  

Deltagerne har hentet et "kejser-kit" på biblioteket og er i løbende kontakt med mig, Søren, på email og telefon. Dertil benytter vi en padlet (en digital opslagstavle) til at holde et fælles overblik. Arbejdsbøgerne, som læsefællesskabet bruger og som senere skal konverteres til udlånsbøger, har været længe undervejs. Bogen er i restordre og et tysk papirlager har angiveligt være hårdt ramt af coronanedlukningen.

En smuk scene - læsefællesskabet deler iagttagelser fra deres individuelle læsning med hinanden og i sidste ende med dig                                                 

 

Læsefællesskabets første opgave har været at læse og genlæse Kejseren af Portugalien og på et lille notatkort udpege og notere to scener fra romanen, som netop de synes hæver sig op og er særligt betydningsladede. Nu følger en gruppe-fase, hvor deltagerne skal præsentere deres valg for hinanden.

 

 

___________________________________________________________________________
 
* Brevet er gengivet i Vivi Edström: Selma Lagerlöfs literära profil (Stockholm 1986), side 188
Billedkilder: SLH, Lagerlöf-portræt: WikiMedia Commons / Atelje Jaeger 1928, King Lear: King Lear mourns Cordelia's death / James Barry / WikiMedia - Public Domain 
 
* Spørgsmål, forslag, kommentarer? Skriv til bibliotekets litteraturformidler Søren Langager Høgh - soho06@frederiksberg.dk
 
Tags