Trojaneren Paris skal vælge "den smukkeste" og så ruller lavinen. Harald Giersing: "Paris' dom" (1909), Statens Museum for Kunst, public domain

Vi læser Iliaden

Af Anonym
01.03.23
Iliaden læseforum er bibliotekets udvidede læsekreds om Homers klassiske epos om krigen i Troja. Følg med i deres arbejde her.

HEKTORS LOGBOG - En sluttet gruppe af dedikerede frederiksberglæsere har igennem vintermånederne mødtes på biblioteket og delt begejstring, afsky, betagelse, uenighed og fascination i nærlæsningen af Homers Iliade (800 f.Kr.) i Otto Steen Dues oversættelse (1999).

Læsekredsens mange diskussioner munder ud i en kurateret bogsamling, som du snart vil finde her på biblioteket. Alle bøgerne er udvalgt af læsekredsens deltagere og peger på forskellige måder tilbage på den mægtige, skræmmende, flotte, klamme, smukke, afstumpede, sexistiske, omsorgsfulde, krigsliderlige, blomstrende, pompøse, voldsforherligende og på snart 3000'ende år - helt fantastisk strittende fantasy-beretning om Achilleus' vrede og den ubærlige krig, der ingen ende vil tage.

Hektors logbog opdateres løbende.

  _________________________________________________________

Januar 2023

Efter en juleferie, der selvfølgelig blev brugt på at læse Iliaden, mødtes læsekredsen i det nye år til en aften i selskab med Homer-ekspert Minna Skafte Jensen. Hun har rundet 85 år og er pensioneret professor i oldgræsk, og har gennem et helt liv haft Homer som sit primære forskningsobjekt. Hendes autoritet på området og paratviden om Iliaden og Homer satte gang i dialogen, der bl.a. kredsede om den mundtlige fortælletradition, der ligger til grund for Iliaden.

 

Med Minna Skafte Jensens hånd på rattet diskuterede læsekredsen den 9. sang i Iliaden - dér, hvor Odysseus og Foinix forsøger at overtale Achilleus til at kæmpe i krigen, og Achilleus argumenterer imod. Endelig lagde Minna Skafte Jensen trædesten ud for læsekredsen ift. at se Achilleus som dels en hård, maskulin, brutal skarpretter (udefra), men samtidig som en såret, grædende og tragisk mand (indefra). Iliaden eksponerer ham på begge måder.

 

- Iliaden læseforum har fået hjælp fra Betty Nansen Teatret, Den Kgl. Afstøbningssamling/Statens Museum for Kunst og oldtidsforsker Minna Skafte Jensen

  Efter besøg hos to eksperter fra hver sit informations- eller vidensfelt (se nedenfor) og besøg af en tredje her på biblioteket, satte læsekredsen nu kurs mod kuratering af et Iliade-bibliotek. Tom Silkeberg udpegede 'krigsbeskrivelser' og 'point of view' som væsentlige omdrejningspunkter i Iliaden, mens Henrik Holm pegede os i retning af at forestille sig Iliaden hhv. uden kvinder og uden mænd. Det gjorde han med henvisning til kunstkritiker Katy Hessels bog The history of art without men (2022). Hvordan ville Iliaden se ud, hvis man filtrerede den på samme måde?

 

Minna Skafte Jensen gav et solidt fundament for at forstå Iliadens mundtlige tilblivelse og metrikkens altafgørende betydning for den tekst vi læser i dag. Alt sammen blev en slags teltpløkker, der spændte udformningen af Iliade-biblioteket ud.

 

______________________________________________________________

Eksperter fra teater, museum og oldtidsstudier har hjulpet læsekredsen på vej til Iliadebiblioteket

 

  • Tom Silkeberg (Betty Nansen): Krigsbeskrivelser + Point of view
  • Henrik Holm (Statens Museum for Kunst): Iliaden uden mænd + Iliaden uden kvinder
  • Minna Skafte Jensen (Syddansk Universitet): Mundtlig tradition + metrik

_______________________________________________________________

November - december 2022

Læsekredsens medlemmer mødte hinanden for første gang og talte om hver enkelts forforståelse af Iliaden. Den græske mytologi med Achilles der rammes i hælen, om den trojanske hest, om Zeus' lynende vrede og ikke mindst hexameter-verset er for rigtig mange vraggods fra gymnasieskolens oldtidskunskab, men Iliade-inventaret er også bredt funderet ud i den vestlige verdens fin- og populærkultur. Vi kender allerede Iliaden - tror vi - men det viser sig, at mange af de fortællinger, vi i dag forbinder med Iliaden, faktisk slet ikke nævnes i bogen.

Efter nogle møder på biblioteket var tredje møde henlagt til Betty Nansen Teatret, hvor dramaturg Tom Silkeberg fortalte (og viste et alenlangt slideshow) om teatrets opsætning af Iliaden foråret 2023. Teaterversionen, fortalte Tom Silkeberg, er influeret af den franske filosof Simone Weils essay Iliaden eller styrkens digt (1939 - dansk oversættelse 2019 ved Andreas Vermehren Holm), der genovervejer den klassiske, maskuline storheds- og heltelæsning af Iliaden.

Tom Silkeberg nævnte også Judith Butlers Krigens rammer (2009, dansk oversættelse ved Iben Engelhardt Andersen og Mikkel Krause Frantzen 2015) og Svetlana Aleksijevitjs Krigen har ikke et kvindeligt ansigt (1985, dansk oversættelse ved Tine Roesen 2015) som andre referencer. Læsekredsen har løbende kontakt med teatret og afslutter hele forløbet med at se forstillingen sammen i starten af marts 2023.

- Tom Silkeberg præsenterer Betty Nansens opsætning af Iliaden (foto SLH)

- Iliaden spiller på Betty Nansen fra 11. marts 2023. Mathilde Arcel og Ena Spottag er blandt skuespillerne på scenen. Foto: Camilla Winther

Næste møde i decembers kolde mørke var et besøg på Den Kongelige Afstøbningssamling i Vestindisk Pakhus ved Langelinje. Her tog museumsinspektør Henrik Holm imod læskredsens deltagere, som fik en skræddersyet rundvisning i tre etagers gipsafstøbninger primært fra det 1700-tallet: Mykenes løver, Achilleus i rustning, Lakoon, der angribes af slanger og Homer, der svinger digterstaven. Henrik Holm fokuserede på de koloniale og racistiske aspekter ved den græske mytologi og gengivelsen af den, og han introducerde til kunsthistoriens forskellige tvekampe om de græske heltes hapitus: Er de sårbare og rædselsslagne stakler eller stolte og uknækkelige manddomme?

- Iliaden læseforum på besøg i Det Vestindiske Pakhus og Den Kgl. Afstøbningssamling december 2022 (foto SLH)
 

 

 

 

Vær med

Biblioteket Frederiksberg udbyder løbende nye læsekredse og læsefællesskaber - nogle med en høj grad af dedikation og forpligtigelse som Iliad-gruppen, andre mødes bare en enkelt gang. Følg med på fkb.dk eller i bibliotekets nyhedsbrev, hvis du vil være med i kommende læsekredse. Alle er velkomne.

Har du spørgsmål eller vil vide mere? Skriv til Søren Langager Høgh - soho06@frederiksberg.dk