Litterære temaer

Biblioteket dykker hvert år ned i en række temaer, emner og forfattere, hvor vi gennem en længere periode sætter fokus på det valgte tema på tværs af biblioteket. Det være sig både i det fysiske bibliotek med udstillinger, installationer og anden formidling som højtlæsning og på bibliotekets digitale platforme, herunder web, Facebook og Instagram.